Woiski vs. Woiski

Woiski vs. Woiski

Orkater

Muziektheater

Prijzen

1e rang: € 17,50

Een muzikale battle tussen vader en zoon

Woiski vs. Woiski' vertelt het schrijnende levensverhaal van vader en zoon Woiski die ondanks hun moeizame verhouding furore maakten en Nederland verrijkt hebben met hun aanstekelijke muziek. (Bruine Bonen met Rijst)

Max sr. kwam in de jaren dertig, als een van de eerste Surinamers naar Amsterdam en opende daar zijn eerste nachtclub. Hij en zijn zoon Max jr. moesten zien te overleven in het witte Nederland. Waar Max sr. zich met charme en bluf weet aan te passen en daar gelukkig mee lijkt te zijn, komt Max jr. in verzet. Op een avond in nachtclub la Cubana, komt hun strijd in een beslissende battle tussen muziekstijlen en karakters tot een hoogtepunt.
Een verhaal over identiteit, immigratie en ontworteling, waarin kleur allesbepalend lijkt te zijn.

De pers is enthousiast over Woiski vs. Woiski

"Ondanks het dramatische verhaal is de voorstelling een groot feest door de heerlijke muziek." ~ Trouw (4 sterren)

buitengewoon geslaagde, biografische muziektheatervoorstelling." ~ NRC Handelsblad (4 sterren)

Woiski vs. Woiski is een in alle opzichten geslaagde 'multiculti' voorstelling. ~ NoordHollands Dagblad

"Uiterst fraai hoe deze makers zich gewapend met feiten over dit stukje Surinaam-Nederlandse geschiedenis ontfermen en niet schromen om dat kritisch in perspectief te plaatsen." ~ Theaterkrant (3 sterren)

Spel: Mike Libanon, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Michiel Blankwaardt en Gery Mendes - regie Geert Lageveen - muziek Gery Mendes, Vernon Chatlein, Sophie Anglionin.