Privacybeleid

Verwerking van gegevens
Wanneer u een ticket koopt op deze website verstrekt u actief persoonsgegevens aan Theater de Purmaryn. Dit betreft gegevens als uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie over de nieuwsbrieven die u graag wenst te ontvangen. Via e-mail of telefoon kan Theater de Purmaryn u in geval van wijzigingen informeren over de geboekte voorstelling.
Daarnaast kunt u toestemming geven aan Theater de Purmaryn om u nieuwsbrieven en/of tipmailings te sturen.

Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Theater de Purmaryn gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Theater de Purmaryn sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partijen zijn: Spotler/Mailplus, Ticketmatic en Google Analytics.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.

B. Cookies voor website-analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Daarnaast is uw IP-adres anoniem. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google.

D. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.
Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen. Bij het uitschakelen van cookies kan het zijn dat het bestellen van tickets niet meer mogelijk is.

Vragen over privacy?
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Theater de Purmaryn redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Theater de Purmaryn opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Theater de Purmaryn
Waagplein 1
1441 BR Purmerend
Kassa@depurmaryn.nl

Wijziging van dit privacy statement
Theater de Purmaryn behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1-3-2021